Przyszłość jest elastyczna

Zapewnienie elastycznych rozwiązań w zakresie obsługi ekologicznych opakowań

Sześciopaki puszek z białego aluminium z kartonowymi uchwytami transportowane przez transfer

Rozwój nowych jednostek asortymentowych, które muszą być transportowane na tej samej linii co istniejące produkty, zmusza zakłady do przyjęcia elastycznego podejścia do nowoczesnego transportu. Te nowe produkty — w tym ekologiczne opakowania — muszą poruszać się szybciej i bardziej łagodnie w mniejszej przestrzeni, testując ograniczenia tradycyjnych rozwiązań.

Integratorzy systemów i użytkownicy końcowi muszą być gotowi na wszelkie wyzwania, a jednocześnie nadal dążyć do większej wydajności i niższych kosztów. Potrzebna jest pełna elastyczność. Obejmuje to kwestie dotyczące produktu i sprzętu.

Elastyczność w zakresie produktów

Konsumenci często nie wiedzą, że przyczyniają się do zwiększania liczby jednostek asortymentowych na rynku. Nie rozumieją wyzwania związanego z uruchomieniem wielu różnych produktów na tej samej linii, a także nie są świadomi, że produkty te mogą mieć również różne rodzaje opakowań i rozmiary.

Ty jednak na co dzień mierzysz się z tym wyzwaniem. Nie chcesz zmieniać sprzętu za każdym razem, gdy wprowadzasz nową jednostkę asortymentową, a robisz to niemal codziennie. Nie możesz również zabierać więcej cennej przestrzeni, aby ją pomieścić.

Najlepiej jest mieć partnera, który pomoże zoptymalizować linię pod kątem obsługi wielu produktów dzisiaj i w przyszłości.

Czy wiesz, że... Na jednym urządzeniu Intralox można uruchomić średnio 13 różnych jednostek asortymentowych.

Elastyczność sprzętu

Oprócz elastyczności w zakresie produktu dostępna jest również elastyczność sprzętu. W tym przypadku pojedynczy element wyposażenia może obsługiwać wiele jednostek asortymentowych. Kluczowe jest znaczenie wyposażenia, które łączy wiele funkcji w mniejszej przestrzeni przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Dzięki elastyczności tego typu urządzeń można dokonać głównych modernizacji linii, takich jak dodanie kolejnej pakowarki w celu zwiększenia liczby jednostek asortymentowych, które można obsłużyć.

Paul Neuschwander z firmy Intralox wyjaśnia elastyczność produktów i urządzeń oraz korzyści, jakie zapewniają one zoptymalizowanym układom. Ekologiczne opakowania? Tak. Możemy również je obsługiwać.

Pełna elastyczność, maksymalne korzyści

Załóżmy, że udało Ci się osiągnąć elastyczność w zakresie obsługi nowo wprowadzonych i obecnych produktów dzięki transportowaniu ich na sprzęcie o wielu funkcjach. Co zyskujesz w ten sposób?

Przede wszystkim oszczędzasz pieniądze. Jeśli Twoja linia jest wystarczająco elastyczna, aby była gotowa na wszelkie wyzwania, przy mniejszej ilości sprzętu, możesz oszczędzać poprzez:

  • Ograniczenie inwestycji w sprzęt
  • Spadek w zakresie kosztów operacyjnych
  • Mniejsze wydatki na inwestycje kapitałowe
  • Obniżenie kosztów konserwacji i wymiany
  • Osiągnięcie niższych całkowitych kosztów eksploatacji (TCO)
  • Skrócenie nieplanowanych przestojów o około 36 godzin rocznie

W połączeniu ze wzrostem wydajności i efektywności przeciętny klient może oczekiwać pełnego zwrotu kosztów rozwiązania w ciągu około dziewięciu miesięcy.

Ikona z trzema butelkami

Historia sukcesu: Grupo Petrópolis

Wiodący brazylijski browar — Grupo Petrópolis — obniżył koszty wymiany części o 92% i w ciągu sześciu miesięcy osiągnął zwrot z inwestycji, obniżając koszty o 99%.

Dowiedz się więcej

Elastyczność w przyszłości

Twoja droga do pełnej elastyczności daje najlepsze rezultaty, gdy aktywnie planujesz przyszłość. Przewidując nowe i różne przyszłe jednostki asortymentowe, możesz obniżyć koszty inwestycji w nadchodzących latach.

Zaawansowane planowanie może obejmować bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej w celu zmniejszenia kosztów zależnych od okoliczności. Takie planowanie może pomóc w rozsądnym wykorzystaniu tej przestrzeni — a to dzięki szybkiemu w instalacji sprzętowi, który ma wiele funkcji i zwiększa wydajność.

Na tym etapie zobaczysz skrócenie czasu przestojów i szkoleń, a także ograniczenie kosztów części zamiennych i sprzętu. Co najważniejsze, dzięki strategicznym decyzjom w zakresie planowania i dysponującym wiedzą ekspercką partnerom można zobaczyć je w błędnych inwestycjach, których udało się uniknąć.

Klienci firmy Intralox nie tylko transportują na przenośnikach ekologiczne opakowania, ale także robią to delikatnie i z najwyższą przepustowością w branży. Rob de Waal wyjaśnia, w jaki sposób nieustannie się doskonalimy, aby sprostać wymaganiom rynku.

Elastyczne linie, odpowiednie do przyszłych wymagań — dostępne już dzisiaj

Silne partnerstwo z firmą Intralox umożliwia wprowadzenie odpowiedniej do przyszłych wymagań, elastycznej linii. Bez względu na to, w jaki sposób współpracujesz z firmą Intralox — jako integrator systemów lub użytkownik końcowy — od samego początku otrzymasz wiedzę i wsparcie, których potrzebujesz.

Wspólnie możemy zmniejszyć ryzyko, obniżyć koszty i przygotować się na przyszłość. Jedynym ryzykiem jest brak konsultacji z firmą Intralox na wczesnym etapie realizacji projektu.

Chcesz obsługiwać wiele jednostek asortymentowych, w tym opakowania ekologiczne, na tej samej linii dzisiaj i w przyszłości? Nawiąż współpracę z firmą Intralox, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.


Wiadomości i spostrzeżenia