Sprawdzone strategie wdrażania automatyzacji w produkcji

Trzy kluczowe wnioski z sesji pytań i odpowiedzi (Q&A) na konferencji NEXT 2023.

Panel ekspertów przy stole omawiający automatyzację produkcji

„Niedobór siły roboczej z jednej strony przymusza klientów do wprowadzania automatyzacji, z drugiej zaś ogranicza zdolność do skutecznego jej wdrożenia i utrzymania”, powiedział Killian Lapeyre, Hygienic, Spiral, and Packer to Palletizer Business Unit Manager w Intralox, otwierając sesję NEXT 2023 na temat automatyzacji w produkcji. 

Oprócz niedoboru wykwalifikowanych pracowników zapotrzebowanie rynku na specjalizowane produkty o różnej wielkości nadal wymaga coraz bardziej złożonej technologii automatyzacji, za czym starają się nadążać producenci. Automatyzacja nie jest prostym, uniwersalnym rozwiązaniem. 

Skąd producenci wiedzą, które procesy należy zautomatyzować? Czy należy unowocześniać dotychczasowe zautomatyzowane systemy? Jeżeli tak, to w jaki sposób i jakimi technologiami? 

„Ostateczny kształt projektu automatyzacji może wyglądać zupełnie inaczej w zależności od branży” — kontynuował Lapeyre. Jednak zrealizowane dotąd projekty charakteryzują się wieloma wspólnymi zasadami w planowaniu i konstruowaniu. 

Nasi eksperci omówili w marcu swoje doświadczenia i przedstawili wnioski z wdrażania automatyzacji przy współpracy z producentami. Oto trzy kluczowe czynniki sukcesu.

Standaryzacja 

„Na początku procesu automatyzacji szczególnie polecam standaryzację sprzętu i platform sterowania”, powiedział Peter Twigg, dyrektor ds. automatyzacji – inżynierii korporacyjnej w Maple Leaf Foods. 

Chociaż jest to prosty, a może nawet intuicyjny wniosek, położył on nacisk na to, by producenci dostrzegli oszczędności, jakie może zaoferować standaryzacja w zakresie utrzymania, napraw i obsługi (MRO — Maintenance, Repair, Operations). 

„Można zaopatrzyć się w części do wielu maszyn, zamiast kupować nowe wyposażenie przy każdym zakupie sprzętu” — powiedział Twigg. 

Jak wspomniał, nie chodzi jednak tylko o wyposażenie. To połączenie standaryzacji części i systemów sterowania kontroli oznacza największe korzyści w zakresie MRO. „Standaryzacja sprzętu, jak również platform sterowania jest dla nas bardzo ważna” — powiedział Twigg. 

Wielu dostawców oferuje własne platformy sterowania, z których każda ma własną, firmową metodę programowania. Do obsługi kilku platform w jednym obiekcie konieczne byłoby zaangażowanie „bardzo zaawansowanych zasobów technicznych”, powiedział Twigg. 

Bardziej zrównoważone podejście polega na wykorzystaniu maksymalnie dwóch, ale najlepiej jednej platformy w firmie, co pozwala personelowi na wydajniejszą pracę w całym procesie wytwórczym. „Po przeszkoleniu na jednej platformie pracownicy będą mogli pracować na innym sprzęcie” — powiedział Twigg, a to prowadzi nas do następnego kluczowego wniosku w panelu 

Szkolenie ustawiczne

„Nie wiem, ile razy powiedziano to dzisiaj: musisz szkolić swoich ludzi” — powiedział Cory Gardner, dyrektor ds. inżynierii w Shearer's Foods. 

Skuteczne szkolenie rozpoczyna się jeszcze przed zainstalowaniem sprzętu celem wykrycia i korekty potencjalnych luk lub nieefektywnych działań w standardowych procedurach operacyjnych. Co istotne, cykl szkoleń nigdy się nie kończy. Ustawiczne, praktyczne szkolenie personelu obsługowego i utrzymaniowego ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania całodobowej zdolności do pracy, a także zatrzymania pracowników w firmie. 

Jeżeli ufasz technologii partnera, jego doświadczeniu i wiedzy w zakresie Twojej firmy, jesteś na ścieżce rozwoju. Doświadczenie pomoże ci przezwyciężyć wiele problemów, o których istnieniu nie miałeś nawet pojęcia.

Daniel LoRusso
dyrektor ds. sprzedaży, modernizacji i systemów w Ameryce Północnej w BW Integrated Systems

Z tego wszystkiego zatrzymanie pracownika w firmie to prawdopodobnie najtrudniejsza część tego zadania” — kontynuował Gardner. Zasugerował jednocześnie, by na miejscu mieć partnera OEM, który przeprowadzi wstępne szkolenie, poczynając od rozruchu. Następnie partner będzie przyglądał się poznawaniu sprzętu w zespole i odpowiadał na pojawiające się pytania podczas pracy. 

„Partnerów delegujemy na miesiąc lub dwa w zależności od złożoności maszyny” — powiedział Gardner. „Niech wykażą się wiedzą, a jednocześnie będą inspiracją dla szkolonych”. 

Gdy nadejdzie odpowiedni czas na dalsze szkolenia, ponownie zaproś do siebie partnera OEM. I tak przechodzimy do końcowego zagadnienia panelu — skutecznej automatyzacji.

Zaufani partnerzy

„Partnerstwo między wytwórcami OEM a producentami ma kluczowe znaczenie” — powiedział Greg Jacob, wiceprezes ProMach. 

Spośród wszystkich pomysłów omawianych w panel dyskusyjnym ten zyskał najmocniejszy wydźwięk. Nasi eksperci pokreślili, że budowanie relacji pomiędzy producentami a wytwórcami OEM jest szczególnie ważne we wczesnych etapach projektu automatyzacji.

Dla Jacoba oznacza to, że każda strona jasno określa swoje cele, a także aktywa niematerialne wykraczające poza same liczby w ofercie. Wszystkie te czynniki określają, czy konkretny wytwórca OEM dysponuje wiedzą, która pozwoli mu pomyślnie ukończyć projekt.

„Czy Twój potencjalny sprzedawca pojawia się w zespole technicznym zadającym pytania?” zapytał Jacob. „Jaki jest jego udział w zarządzaniu projektami? Jaki jest wymagany proces?”

Gardner podzielił się podobnymi, choć bardziej abstrakcyjnymi odczuciami: nawiązanie relacji z OEM często zaczyna się od przeczucia, że wytwórca nawiąże dobrą, inspirującą współpracę z Twoim zespołem.

„Muszę znaleźć kogoś z elastycznym podejściem, ponieważ nie znam na pamięć wszystkich specyfikacji” — powiedział Gardner. „Kogoś, kto będzie pracować z nami przez cały proces od początku do końca, kogoś kto nie zniknie nagle w połowie realizowanego zadania.”

„Drugą częścią jest przyjrzenie się kreatywności już na wstępnym etapie procesu” — kontynuował. „Przyglądam się więc jak radzą sobie z planami, jak sprawdzają moje rozumienie planów, jak widzą realizację zamierzeń wraz z naszym zespołem produkcyjnym”.

Ta ścisła współpraca z wytwórcami OEM pozwala zespołom użytkowników końcowych producentów dogłębnie poznać i kontrolować projekt. Ken VonderHaar, globalny dyrektor ds. integracji pionowej w Anheuser-Busch, uważa, że to kluczowy czynnik we wszystkich jego udanych projektach.

„Poza podstawami prawidłowego planowania na początku pracy”, mówi VonderHaar, „to co najbardziej odróżnia projekty prowadzone pomyślnie od projektów, które przebiegają nieprawidłowo to zaangażowane zespołu w firmie”.

Daniel LoRusso – dyrektor ds. sprzedaży, modernizacji i systemów w BW Integrated Systems podkreślił znaczenie doświadczenia partnera. Stwierdził, że łatwiej zaufać partnerowi z bogatym dorobkiem zawodowym.

„Podjęcie współpracy sprowadza się dla mnie do dwóch rzeczy: zaufania i doświadczenia” — powiedział LoRusso. Jeżeli ufasz technologii partnera, jego doświadczeniu i wiedzy w zakresie Twojej firmy, jesteś na ścieżce rozwoju. Doświadczenie pomoże ci przezwyciężyć wiele problemów, o których istnieniu nie miałeś nawet pojęcia.”

Podsumowanie 

Automatyzacja i związane z nią wyzwania występują w nieprzeliczonej ilości odmian. Samo rozpoczęcie nowego projektu automatyzacji może być dla zespołu zniechęcające.

Są jednak czynniki, które ułatwiają ten proces i zwiększają szanse na sukces — uczestnicy naszej dyskusji panelowej zgodzili się przede wszystkim z tym, że decydujący jest wybór partnera do projektu.

Jesteśmy dumni z naszej długiej i owocnej współpracy. Skontaktuj się z nami na wczesnym etapie następnego projektu. Służymy wsparciem w rozwiązaniu problemów w ramach Twojego zespołu.

Kierujemy specjalne podziękowania do ekspertów, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami w dyskusji panelowej podczas konferencji NEXT 2023:

  • Cory Gardner: dyrektor ds. inżynierii w Shearer Foods
  • Greg Jacob: wiceprezes Promach
  • Daniel LoRusso: dyrektor ds. sprzedaży, modernizacji i systemów w Ameryce Północnej w BW Integrated Systems
  • Peter Twigg: dyrektor ds. automatyzacji inżynierii korporacyjnej w Maple Leaf Foods
  • Ken VonderHaar: globalny dyrektor ds. integracji pionowej w Anheuser-Busch

Wiadomości i spostrzeżenia