Współpraca firmy Intralox z Walmart Food Safety Collaboration Center — w trosce o bezpieczeństwo żywności

WalMart Event

Ze względu na coraz surowsze wymogi dotyczące bezpieczeństwa żywności w Chinach producenci produktów spożywczych bezustannie podejmują próby ulepszania standardów i procedur w tym zakresie. Jednodniowe seminarium dotyczące bezpieczeństwa żywności, oferowane przez firmę Intralox i Walmart Food Safety Collaboration Center (WFSCC), umożliwiło producentom żywności w Chinach zdobycie wiedzy potrzebnej do sprostania wymogom żywnościowym. 

Do głównych punktów dyskusji podczas seminarium należała kultura bezpieczeństwa żywności i kierownictwo w tym zakresie. Po porannej sesji poświęconej znaczeniu warunków sanitarnych i standardowych procedur uczestnicy zapoznali się z podstawowymi zasadami dotyczącymi konstrukcji sanitarnych. Jeszcze tego samego dnia uczestnicy mieli okazję wykorzystać zdobytą wiedzę podczas praktycznego ćwiczenia sprawdzającego ich nowe umiejętności. 

W wydarzeniu zorganizowanym przez stowarzyszenie WFSCC w Pekinie wzięło udział ponad czterdzieścioro pracowników przemysłu spożywczego z całych Chin. Działające od października 2016 r. stowarzyszenie WFSCC skupia się na trzech obszarach roboczych: innowacjach w zakresie bezpieczeństwa żywności, edukacji oraz wspieraniu polityki firm. Stowarzyszenie zajmuje się badaniem kluczowych zagadnień w kwestii łańcucha dostaw, jak również rozpowszechnianiem wiedzy wśród osób zaangażowanych w bezpieczeństwo żywności w Chinach.

„Wszyscy producenci produktów spożywczych zgodzą się ze stwierdzeniem, że bezpieczeństwo żywności to sprawa wielkiej wagi”, skomentował Dr Zhinong Yan, dyrektor zarządzający WFSCC. „Mamy nadzieję, że zgromadzenie w jednym miejscu producentów żywności z całych Chin wpłynie na zwiększenie standardów bezpieczeństwa, oraz sprawi, że klienci będą mogli spokojnie sięgać po produkty spożywcze”.  

Sesje przeprowadzili eksperci ds. bezpieczeństwa żywności z firmy Intralox oraz Commercial Food Sanitation (CFS), w tym Darin Zehr, dyrektor generalny CFS. 

„Tak wielu liderów oddanych sprawie bezpieczeństwa żywności zgromadzonych w jednym pomieszczeniu i omawiających kwestie ulepszania standardów i pomocy dla firm — to po prostu fantastyczna sprawa”, powiedział Zehr.  „Możliwość dzielenia się ogólnie uznanymi praktykami i technologiami w zakresie higieny i konstrukcji sanitarnych przynosi ogromne korzyści dla przemysłu spożywczego; nie tylko w Chinach, ale również na całym świecie”.

Firma Intralox jest pionierem w dziedzinie rozwiązań z zakresu higienicznego transportu i cały czas pozostaje jedyną firmą na świecie oferującą kompletne rozwiązania dostosowane do specyfiki poszczególnych branż. Należąca do grupy Intralox firma Commercial Food Sanitation zapewnia doradztwo strategiczne, szkolenia i wiedzę ekspercką w celu dostarczenia trwałych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa żywności i higieny w zakładach przetwórstwa żywności. CFS regularnie organizuje szkolenia z zakresu higieny i konstrukcji sanitarnych w siedzibie firmy Intralox na region Azji, w Szanghaju. 


Wiadomości i spostrzeżenia