Zarządzanie niedoborem pracowników w przetwórstwie żywności

Jak zachować bezpieczeństwo żywności, jakość i standardy wydajności przy ograniczonej liczbie pracowników

Pracownicy zajmujący się bezpieczeństwem żywności w żółtych kombinezonach

Wyobraź sobie, że jesteś kierowcą wyścigowym. Zjeżdżasz do boksu w połowie wyścigu na rutynową zmianę opon i… brakuje połowy załogi. Konkurenci śmigają na prowadzenie, a Twojej uszczuplonej ekipie technicznej wykonanie pracy zajmuje dwa razy dłużej niż powinno.

Od produkcji po handel detaliczny — firmy na całym świecie starają się zaspokoić stałe lub zwiększone zapotrzebowanie na towary i usługi, podczas gdy niedobory pracowników zagrażają ich dążeniom. Przetwórcy żywności nie są wyjątkiem. Pandemia COVID-19 tylko nasiliła ich długoletnią walkę o zatrudnianie i utrzymanie pracowników, a bez odpowiednio obsadzonej załogi przetwórcom grożą opóźnienia w produkcji, kosztowne przestoje, obawy związane z bezpieczeństwem żywności i coraz większe niezadowolenie pracowników.

Porozmawialiśmy z naszymi ekspertami, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób przetwórcy żywności mogą zmniejszyć te zagrożenia i zoptymalizować produkcję przy ograniczonej liczbie pracowników.

Krótsza perspektywa: szybkie sukcesy w zakresie wydajności

Co możesz zrobić już teraz, nawet przy starszym sprzęcie, w celu odciążenia ograniczonej załogi? Zapytaj ich!

Rozpoznaj możliwości dzięki wkładowi zespołu

„W Twoim zakładzie jest prawdopodobnie pełno prostych sposobów na ułatwienie i przyspieszenie zadań wykonywanych przez pracowników. Najlepsze osoby, które pomogą Ci wyróżnić te szybkie rozwiązana, to te, które są najbliżej źródła problemu” — mówi Dan Schmitz, dyrektor operacyjny Commercial Food Sanitation. „Zapytaj ich, jaka część ich pracy jest najtrudniejsza. Jakie zadania powodują największą irytację lub przestoje? Jakie przeszkody można najłatwiej usunąć, aby zwolnić czas i zasoby?”.

„Upewnij się, że w skład zespołu ds. bezpieczeństwa żywności Twojego zakładu wchodzą przedstawiciele działu jakości, produkcji, konserwacji i higieny” — dodaje Schmitz. „Poproś ten zespół o ocenę posiadanego sprzętu pod kątem zgodności z listami kontrolnymi dotyczącymi higienicznych konstrukcji”.

Z pomocą osobistego doświadczenia powinni umieć sygnalizować problemy konstrukcyjne i określać obszary wymagające poprawy.

Przycisk odtwarzania filmu

Zasoby w centrum uwagi: filmy instruktażowe

Wyposaż swój zespół w wiedzę, z którą mogą sprostać typowym wyzwaniom związanym z taśmami dzięki filmom na temat zwiększania wydajności firmy Intralox.

Obejrzyj teraz

Odkrywaj małe usprawnienia o kolosalnym wpływie na zakład

Możesz być zaskoczony sposobem, w jaki małe niedogodności mogą prowadzić do poważniejszych skutków.

„Przykładem może być konfiguracja kół zębatych” — mówi Kevin Guernsey, globalny dyrektor ds. badań i rozwoju produktów modułowych z tworzyw sztucznych Intralox® FoodSafe™. „Kilka kół zębatych w niewłaściwych miejscach na jednym przenośniku może wydawać się małą niedogodnością — wystarczy, że ktoś je zresetuje. Wyobraź sobie jednak, że koła zębate na każdym przenośniku w Twoim zakładzie muszą być regularnie resetowane i nagle problem okazuje się znaczący. Prosta modernizacja w celu zamontowania na przenośniku elementów dystansowych kół zębatych i pierścieni ustalających może zminimalizować wydatki na konwersację nawet do 100 USD”.

Po określeniu niedoskonałości należy skonsultować się z partnerami, którzy pomogą w identyfikacji prostych rozwiązań. Mogą to być drobne zmiany, takie jak zamiana rolek pustych na rolki pełne, montaż podnośników taśmy lub demontaż taśmy bez użycia narzędzi, np. za pomocą rozwiązania Intralox Clean Release.

Umieszczenie odpowiednich narzędzi w odpowiednich rękach może ułatwić i przyspieszyć pracę załogi, co z kolei sprawia, że ograniczenia kadrowe w zakładzie są mniej odczuwalne.

Koła zębate i elementy dystansowe kół zębatych na wale przenośnika

Dzięki zastosowaniu komponentów zaprojektowanych w celu zmaksymalizowania wydajności przenośnika program optymalizacji wału zapobiega uszkodzeniu taśmy spowodowanemu przemieszczaniem się kół zębatych

Nie lekceważ siły list kontrolnych

Jeśli zadanie nie zostanie wykonane prawidłowo — niezależnie od tego, czy chodzi o zapakowanie produktu, wyeliminowanie zacięcia czy wyczyszczenie taśmy — nie można po prostu niewzruszenie brnąć dalej. Czas przestoju wydłuży się podczas ponownej próby.

Zapewnienie zespołom możliwości zgrania się, przeszkolenia i dostosowania się do odpowiednich protokołów i schematów może pomóc wyeliminować zbędny nakład pracy przy jednoczesnym zachowaniu wydajności operacyjnej i jakości produktów.

Pamiętaj: nawet jeśli rozmiar Twojej załogi jest ograniczony, są one szybsze, gdy pracują jako zsynchronizowana jednostka — gdy każdy członek zespołu robi dokładnie to, czego się od niego oczekuje dokładnie wtedy, gdy jest to wymagane.

Plany długoterminowe: produkcja przygotowana do przyszłych wymagań

W dłuższej perspektywie najlepszym sposobem walki z niedoborem pracowników jest zaprojektowanie zakładu i procesów, który wymagają mniejszej interwencji człowieka. Wybierz układy, sprzęt i materiały, które są łatwiejsze do czyszczenia, rzadziej się psują i wymagają mniej fizycznego kontaktu podczas produkcji, konserwacji i higieny.

Innymi słowy — zaprojektuj samochód wyścigowy, który wymaga rzadszych i mniej skomplikowanych pit stopów.

Chociaż prawdopodobnie nie zburzysz zakładu i nie zaprojektujesz go na nowo, możesz ustalić nowe priorytety konstrukcyjne w miarę wymiany lub modernizacji sprzętu.

Wskazówka od zespołu Intralox: dzięki dokonywaniu właściwych wyborów w zakresie higienicznej konstrukcji sprzęt jest łatwiejszy i szybszy w czyszczeniu.

Łatwiejsze utrzymanie higieny

W przetwórstwie spożywczym personel zajmujący się higieną ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów, ale ich praca jest bardzo często najtrudniejsza w zakładzie, ze względu na niestandardowe godziny pracy i trudne warunki. Jest to stanowisko, które trudno zagospodarować i trudno utrzymać.

Rozmyślne projektowanie przenośników w celu ułatwienia ich czyszczenia — od podnośników taśmy po systemy Clean In Place — sprawia, że praca pracownika sanitarnego jest nie tylko bardziej efektywna, ale także bardziej wydajna. Oznacza to, że mniejszy zespół ds. higieny może w krótszym czasie zbadać większą powierzchnię.

Przy automatyzacji części prac kuszące jest skupianie się wyłącznie na procesie produkcyjnym, co oznacza przywiązywanie niewielkiej wagi do kwestii czyszczenia sprzętu. Opracowanie dobrych higienicznych konstrukcji nie jest łatwe, ale może znacząco usprawnić pracę działu odpowiedzialnego za higienę i wprowadzić kompleksową kulturę bezpieczeństwa żywności w zakładzie.

Dan Schmitz
Dan Schmitz
Dyrektor operacyjny w firmie Commercial Food Sanitation

W dodatku wszystko, co ułatwia pracę pracownika sanitarnego, zwiększa również prawdopodobieństwo, że pozostanie z Twoją firmą.

Wyszkól swoich własnych wykwalifikowanych pracowników

„Z automatyzacją związany jest pewien kompromis” — mówi Guernsey. „Kiedy przedsiębiorstwa inwestują w technologię w celu zmniejszenia presji na zatrudnianie nowych pracowników, muszą również zainwestować w niezbędne szkolenia, aby zapewnić personelowi obsługi technicznej odpowiednią wiedzę do obsługi tej technologii”.

Programy szkoleniowe zapewniane przez partnerów mogą pomóc firmom w rozwijaniu wiedzy specjalistycznej w ramach ich istniejącej kadry, eliminując konieczność szukania wśród ograniczonych zasobów wykwalifikowanych pracowników na rynku.

Nie jesteś w tym sam

Ten nieustający niedobór pracowników niemal na pewno zmusi przetwórców żywności do znalezienia innowacyjnych sposobów optymalizacji procesów, uproszczenia zadań i wyposażenia pracowników zakładów w możliwość bardziej wydajnej pracy przy mniejszych zasobach . Na szczęście nie jesteś w tym sam. Od instalacji na dużą skalę po małe modernizacje lub ulepszenia procesów — partnerzy tacy jak Intralox są gotowi pomóc w zautomatyzowaniu działalności tam, gdzie to możliwe, zachowując pracowników do newralgicznych etapów procesu.


Wiadomości i spostrzeżenia