Zbiórka pieniędzy zorganizowana przez firmę Intralox jako wsparcie ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu.

Firma Intralox, L.L.C. we współpracy z Amerykańskim Czerwonym Krzyżem zorganizowała pomoc charytatywną na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu, aby wesprzeć ich wysiłki związane z odbudową społeczności.

„Wiemy, jak ważne jest zaproponowanie pomocy i udzielenie wsparcia osobom na całym świecie, gdy ich społeczność dotknie klęska żywiołowa” — powiedział prezes firmy Intralox, Edel Blanks. „Firma Intralox współpracuje z Amerykańskim Czerwonym Krzyżem i udziela pomocy ofiarom nepalskiego trzęsienia ziemi”.

Firma Intralox zbiera datki wśród pracowników, którzy wyrażają chęć wspierania działań Czerwonego Krzyża. Firma Intralox przekaże równowartość kwoty darowanej przez swoich pracowników.

Firma Intralox, L.L.C. jest największym oddziałem firmy Laitram , której siedziba mieści się w Stanach Zjednoczonych, a placówki znajdują się na całym świecie — w Europie, Chinach, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Australii, Japonii i Indiach. 


Wiadomości i spostrzeżenia