Innowacyjne rozwiązania dotyczące pojazdów elektrycznych: przyszłość oparta na doświadczeniu

  • Spostrzeżenia
  • Sierpień 22, 2022
Ręczne podłączanie przewodu zasilającego do pojazdu z napędem elektrycznym

Firma Intralox dostarczyła klientom niezawodnie innowacyjne rozwiązania, które umożliwiają pokonanie największych wyzwań związanych z przenoszeniem. Cieszymy się, że możemy zaproponować te innowacyjne rozwiązania producentom akumulatorów i pojazdów elektrycznych (EV). Patrząc wstecz, historia Intralox i pojazdów elektrycznych doprowadziła do przemian na całym świecie. Pojazdy elektryczne zmieniły nasz sposób myślenia o podróży, ruchu i odnawialnych źródłach energii, a firma Intralox przeobraziła technologie przenośnikowe.

Zobacz, jak firma Intralox opracowuje przyszłościowe technologie przenośnikowe dla akumulatorów do pojazdów elektrycznych i samochodów

Producenci akumulatorów i pojazdów elektrycznych oraz Intralox: wspólna przeszłość

1971: rok debiutów. Apollo 15 to pierwsza misja kosmiczna, w której wykorzystano Lunar Rowing Vehicle (LRV) — pierwszy załogowy pojazd poruszający się po Księżycu. W pełni elektryczny LRV zwrócił uwagę ogółu na pojazdy elektrycznych. W tym samym roku J.M. Lapeyre założył firmę Intralox po zgłoszeniu wniosku patentowego na przenośnikową taśmę modułową z tworzywa sztucznego.

2006: firma Tesla Motors ogłosiła zamiar produkcji pojazdu z napędem elektrycznym o zasięgu ponad 200 mil. Szesnaście lat później dziesiątki producentów akumulatorów oraz pojazdów elektrycznych projektuje i konstruuje nowe modele elektryczne, nieustannie zbliżając nas do świata energooszczędnych pojazdów.

2007–2008: klienci na całym świecie poznali technologie Activated Roller Belt (ARB) oraz Dual-Stacked Angled Roller Belt (DARB). Technologie te, wraz z urządzeniami DARB z serii 4500, DARB z serii 4550 oraz ARB S7000, nadal umożliwiają tworzenie ponadczasowych, innowacyjnych rozwiązań dla wielu branż, w tym produkcji akumulatorów i pojazdów elektrycznych.

Zobacz je w działaniu

Firma Intralox nawiązała współpracę z producentami samochodów i opon w celu sprostania ich największym wyzwaniom. Od tego czasu nasze rozwiązania zmniejszyły zużycie energii, koszty konserwacji, koszty pracy, ruch wózków widłowych, koszty operacyjne oraz ilość odpadów pochodzących z opon surowych. W połączeniu z wiedzą naszych innowacyjnych ekspertów w dziedzinie pojazdów elektrycznych, rozwiązania te mają również wpływ na producentów akumulatorów do pojazdów elektrycznych.

Firma Intralox współpracuje z producentami akumulatorów do pojazdów elektrycznych, aby wspomagać ich w rozwiązywaniu tradycyjnych problemów, takich jak konieczność stosowania podnośników i sekcji powrotnych w przenośnikach. Ich skutkiem jest nie tylko zmniejszenie przepustowości, ale także zwiększenie zajmowanej powierzchni, kosztów konserwacji i całkowitych kosztów eksploatacji. Nasze technologie ARB™ i DARB™ niemal eliminują konieczność zwrotu palet, zmniejszając liczbę przenośników i zajmowaną powierzchnię nawet o 50%. Ponadto nasza technologia bezdotykowa zapewnia ostrożne przenoszenie akumulatorów, zwiększając przepustowość nawet trzykrotnie.

Przyszłość akumulatorów do pojazdów elektrycznych: wyzwania

Producenci akumulatorów i pojazdów elektrycznych wyznaczają ambitne cele w zakresie przepustowości i wydajności na lata 2025–2030. W tym celu budują zakłady typu greenfield. Jednak w niektórych przypadkach cele przekraczają możliwości nowych zakładów, skutkiem czego niektórzy producenci mogą uznać, że budowa zakładów typu greenfield jest zbyt kosztowna. W takich przypadkach istniejące linie będą musiały działać szybciej, aby osiągnąć docelową przepustowość.

Producenci akumulatorów i pojazdów elektrycznych starają się również zwiększyć liczbę oferowanych przez nich modeli. Każdy model ma zwykle wiele opcji rozmiarów, zatem liczba dostępnych zestawów akumulatorowych znacznie się zwiększa. Przeznaczenie oddzielnej linii dla każdej jednostki magazynowej SKU byłoby zbyt kosztowne dla producentów akumulatorów. Dlatego istniejące linie będą musiały stać się bardziej elastyczne, aby obsługiwać więcej jednostek SKU w miarę upływu czasu.

Czołowi producenci samochodów i akumulatorów rozpoznają te wyzwania. Ufają firmie Intralox jako partnerowi w zakresie rozwiązań, które pomogą im w szybszym rozpoczęciu produkcji w zakładach typu greenfield.

Gordon Cole
Gordon Cole
Analityk ds. rozwoju biznesu w firmie Intralox

Akumulatory do pojazdów EV są delikatne, a obecne standardy produkcji niektórych części akumulatorów stały się bardzo wysokie i wymagają drogiego sprzętu. Producenci akumulatorów oraz pojazdów elektrycznych będą musieli zdecydować, jak tworzyć ogniwa, moduły i zestawy akumulatorów w sposób bardziej odporny na błędy lub „przemysłowy”, w przeciwieństwie do technik wymaganych w zaawansowanym technologicznie procesie produkcyjnym, takim jak np. stosowanie półprzewodników. Zmniejszenie wrażliwości akumulatorów pomoże również zwiększyć przepustowość.

Ponieważ zapotrzebowanie na akumulatory do pojazdów elektrycznych jest większe niż kiedykolwiek, producenci zestawów akumulatorów EV są bardzo zróżnicowani i bardzo różnią się ich moce produkcyjne, które zależą od parametrów chemicznych ogniw i systemów zarządzania akumulatorami. Patrząc perspektywicznie — wyłonią się zwycięzcy, technologie będą się łączyć, a rynek powinien się skomercjalizować. Zwiększy to nacisk na wydajne technologie przenoszenia i zmniejszenie kosztów operacyjnych.

Tworzenie z myślą o przyszłości

Bez względu na wyzwania, producenci akumulatorów i pojazdów elektrycznych nie będą musieli stawiać im czoła samodzielnie. Mogą liczyć na stałe wsparcie innowacyjnych technologii firmy Intralox, jej specjalistyczną wiedzę branżową, zespoły badawczo-rozwojowe oraz nadzwyczajną obsługę klienta.

Nie tylko planujemy z myślą o przyszłości. Tworzymy ją.

Zoptymalizuj przenośniki EV

Firma Intralox pomaga producentom akumulatorów do pojazdów elektrycznych i samochodów skalować produkcję akumulatorów i przyspiesza ich wprowadzanie na rynek.


Wiadomości i spostrzeżenia