Akumulacja: maksymalizacja sprawności linii i wielkości produkcji

Zrozumienie zagadnienia akumulacji w celu maksymalizacji sprawności linii i wielkości produkcji

Torebki z zamrożonymi warzywami na przenośniku do akumulacji z taśmą przenośnikową Roller Top

Na pewno wiesz, czym jest akumulacja, ale czy wiesz, że może ona podnieść sprawność i wielkość produkcji na liniach pakujących, aby zwiększyć przychody?

Chociaż akumulacja to jeden z najłatwiejszych do identyfikacji aspektów linii przetwarzania opakowań, pełne zrozumienie tego zagadnienia może być trudne. Brian Antkowiak, kierownik ds. rozwoju układów firmy Intralox, pomaga nam lepiej zrozumieć zagadnienie akumulacji i obliczania jej parametrów w celu zwiększenia wydajności linii pakowania.

Po wprowadzeniu produktów o nowych rozmiarach oraz zmianie tempa ich przepływu potencjał akumulacji danego układu przenośników może z czasem okazać się niewystarczający. Firma Intralox może przeprowadzić analizę w celu określenia optymalnej wielkości i lokalizacji akumulacji na danej linii pod kątem bieżących lub przewidywanych w przyszłości warunków pracy.

Brian Antkowiak
Brian Antkowiak
Kierownik ds. rozwoju układów firmy Intralox

Potrzebne informacje

Akumulacja to skomplikowane zagadnienie, mające coraz większy wpływ na możliwości wydłużenia czasu pracy bez przestojów. Zanim będzie można wydłużyć czas pracy bez przestojów, należy wiedzieć, jakie czynniki wpływają na analizę akumulacji. Następnie można rozpocząć obliczanie potrzebnej akumulacji. Antkowiak wymienia aspekty, które użytkownicy końcowi powinni zbadać, aby zwiększyć wydajność linii produkcyjnej poprzez akumulację — są to:

 • Wszystkie główne operacje na linii urządzeń pakujących
 • Maksymalne tempo produkcji przy pełnym i nieprzerwanym podawaniu
 • Czasy między awariami maszyn i innymi zdarzeniami powodującymi przestoje
 • Czasy napraw
 • Prędkości przenośnika

Jak mówi Antkowiak, dopiero dysponując taką wiedzą, można rozpocząć obliczanie wymaganej akumulacji pomiędzy maszynami i proaktywnie podnosić wydajność.

Rada zespołu Intralox: zidentyfikuj maszynę, która ma największe znaczenie dla Twojej linii pakującej, a następnie upewnij się, że dysponujesz wystarczającą akumulacją i zapasem prędkości na maszynie poprzedzającej, aby zapewnić pełne natężenie podawania produktów i materiałów nawet wtedy, gdy maszyna poprzedzająca przez pewien czas nie będzie działać.

Analogicznie upewnij się, że dysponujesz wystarczającą akumulacją i zapasem prędkości na następnej maszynie znajdującej się za maszyną o kluczowym znaczeniu, aby możliwe było gromadzenie przetworzonych produktów, gdy następna maszyna przez pewien czas nie będzie działać.

Obliczanie potrzebnej akumulacji

Określenie wymienionych powyżej informacji może być trudne, ale nie jest niemożliwe. Oto niektóre opcje, które mogą ułatwić to zadanie:

 • Odniesienie się do raportów dotyczących wydajności sprzętu
 • Współpraca z producentami OEM w celu uzyskania wskaźników oczekiwanej wydajności i czasów wykonywania typowych zadań
 • Zatrudnienie zewnętrznych firm inżynieryjnych do przeprowadzenia audytów linii
 • Obserwacja i testowanie linii produkcyjnych w celu zmierzenia poszczególnych punktów danych

Jeśli decydujesz się na samodzielne obliczenie potrzebnej akumulacji, musisz zrozumieć zagadnienia związane ze sprzętem do pakowania i przenoszeniem.

„Musisz znać styl akumulacji, której używasz, i wiedzieć jakim zagęszczeniem możesz dysponować” — mówi Antkowiak. Sugeruje, aby zadać sobie pytanie:

 • Czy do akumulacji używasz podzielonego na strefy przenośnika z taśmą powracającą pod rolkami, który gwarantuje brak nacisku od strony podawania? Czy możliwe będzie uzyskanie gęstości akumulacji na poziomie 100%, czyli akumulacji bez przerw pomiędzy produktami?
 • Czy może do akumulacji używasz modelu MDR (z rolkami napędzanymi silnikiem), na którym występują określone długości sekcji, na których można zakumulować tylko jeden produkt?
 • A może używasz akumulacji przy niskim nacisku od strony podawania? Czy wiesz, jakie przerwy na sekcjach nieprzeznaczonych do akumulacji będą potrzebne, aby uniknąć powstania nadmiernego nacisku ze strony podawanych produktów?

Styl używanej akumulacji i powyższe czynniki stanowią podstawę do obliczenia wielkości potrzebnej akumulacji na liniach pakowania. Po określeniu tej wartości można przejść do kolejnych kluczowych obszarów obliczeń: prędkości przenośnika i odstępów między poszczególnymi produktami, gdy linia pracuje w stanie stabilnym. Zależność między prędkością przenośników a tempem przepływu produktów w maszynie poprzedzającej decyduje o tym, jak duże są odstępy między produktami. Ostatecznie, wszystkie możliwe do zagospodarowania odstępy między produktami wskazują ilość miejsca dostępnego do akumulacji.

Miniatura ulotki, tekst: „Kluczowe równania akumulacji i układu linii”

Kluczowe równania akumulacji i układu linii

Pobierz naszą infografikę, aby móc łatwiej obliczać zapotrzebowanie na akumulację.

Pobierz infografikę

Pamiętaj: nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie dla wszystkich przypadków

Akumulację można zastosować na odcinkach różnej długości i w różnych miejscach, aby osiągnąć żądane cele i wyniki. W zależności od tego, czy Twoje potrzeby w zakresie akumulacji koncentrują się na wielkości produkcji czy na celach dotyczących ilości odpadów i/lub poziomów wydajności, określisz odpowiednie potrzeby w zakresie akumulacji dla linii pakujących.

Chcesz skorzystać z pomocy firmy Intralox w zakresie optymalizacji układu linii? Odwiedź naszą stronę poświęconą optymalizacji układu linii i skontaktuj się na wczesnym etapie projektowania, aby dowiedzieć się, co nasi eksperci mogą dla Ciebie zrobić.


Brian Antkowiak

Brian Antkowiak jest kierownikiem ds. projektowania układów linii w firmie Intralox i autorem naszej serii artykułów technicznych pt.: „Elastyczny czy bezpośredni?”. Na co dzień pomaga on naszym klientom wybrać właściwy projekt układu linii w oparciu o ich specyficzne potrzeby oraz dostępne w firmie Intralox i na rynku technologie.


Wiadomości i spostrzeżenia