Senpilic

„Nowa era w przetwórstwie drobiu” dla firmy Senpilic dzięki technologii ThermoDrive


Nasze straty produktu znacząco się zmniejszyły od czasu, gdy zaczęliśmy stosować taśmy ThermoDrive. Firma Intralox zapewniła nam nie tylko taśmy, ale także świetną pomoc techniczną. Jesteśmy bardzo zadowoleni z decyzji o współpracy z Intralox.

Bülent Ak, dyrektor grupy ds. technicznych, firma Senpilic

Oczekiwania klienta

Firma Senpilic, która rozpoczynała działalność prawie 40 lat temu jako niewielka ferma drobiu, jest teraz jednym z największych zakładów przetwórstwa drobiowego w Turcji. W szybko rozwijającym się zakładzie Adapazarı w Turcji regularnie dodawane są nowe maszyny, urządzenia i przenośniki, które umożliwiają zwiększenie mocy przerobowych. Wraz ze wzrostem produkcji firmy jakość produktów i higiena procesu stały się sprawami o największym znaczeniu.

Zakład w Adapazarı zmagał się z problemami w dwóch kluczowych sferach: linia do rozbioru kurcząt (na której kurczęta są cięte na porcje) i linia do podrobów (która służy do transportu podrobów z chłodni do pakowarki). Taśmy przenośnikowe z tkaniny stwarzały ryzyko zanieczyszczenia (patogeny w tkaninie taśmy), wykazywały krótką żywotność (od sześciu miesięcy do roku) i wymagały częstej regulacji.

Aby właściwie wyczyścić taśmy, pracownicy obsługi musieli je najpierw zdjąć z przenośników, co wiązało się z ryzykiem uszkodzeniem taśmy. W miarę upływu czasu pracownicy musieli poświęcać coraz więcej uwagi i środków na to zadanie, aby zapewnić właściwy poziom higieny. Część linii związana z podrobami stanowiła dodatkowe wyzwanie, ponieważ w jej skład wchodziły trudne do dokładnego wyczyszczenia przenośniki o zamkniętej ramie i nieefektywny skrobak, przyczyniający się do znacznych strat produktu.

Modernizacja z firmą Intralox

W poszukiwaniu lepszych rozwiązań firma Senpilic nawiązała współpracę z firmą Intralox, aby określić najlepszy sposób postępowania. Firma Intralox zaproponowała zastosowanie higienicznego systemu wykorzystującego opatentowany układ nienaprężanych taśm ThermoDrive, który okazał się wyjątkowo wydajny w zakładach przetwórstwa mięsnego i drobiu. Układ nienaprężanych taśm ThermoDrive polega na zastosowaniu taśmy z materiału termoplastycznego o jednorodnej powierzchni, co pozwala wyeliminować siedliska bakterii, i składa się z komponentów, które są łatwe w czyszczeniu i konserwacji.

W procesie tym uczestniczył w szerokim zakresie przeszkolony specjalista z firmy Commercial Food Sanitation, partnera Intralox. Wspólnie z zespołem Intralox, lecz działając jako strona niezależna, ekspert ten przeprowadził audyt obecnych warunków panujących w zakładzie w celu przygotowania i przedstawienia raportów z propozycją określonych rozwiązań. Zespół Intralox przedstawił firmie Senpilic referencyjne instalacje z innych zakładów przetwórstwa drobiu i przeprowadził konsultacje z pracownikami Senpilic, aby pomóc wdrożyć bardziej higieniczny przenośnik i lepszy system skrobaka.

Rezultaty

Projekt ten zakładał spełnienie następujących głównych celów określonych przez Senpilic: skrócenie czasu czyszczenia, zmniejszenie zużycia wody i zapewnienie spójnych wyników wymazów. System higieniczny firmy Intralox umożliwił znaczącą poprawę w tych obszarach i przyniósł także inne korzyści. Zespół inżynierów stworzył system CIP, zaprojektowany zgodnie ze specyfikacjami Intralox, który wyeliminował potrzebę zdejmowania taśm do czyszczenia. Czas czyszczenia został skrócony z 80 minut dziennie do 20 minut, co oznacza zmniejszenie o 75%. Zminimalizowano także uszkodzenia taśmy.

Zużycie wody zostało zmniejszone o 13,2 galony (50 l) w jednym procesie czyszczenia, co przekłada się na łączne roczne oszczędności rzędu 11 770 $ (10 500 €). Wyniki wymazów na linii do rozbioru wykazały ponad pięciokrotną poprawę higieny w stosunku do poprzedniego rozwiązania.

W zakładzie odnotowano także poprawę w innych obszarach. Stosowane dotychczas skomplikowane procesy konserwacyjne zostały uproszczone i usprawnione, a łączne straty Senpilic produktów zmniejszyły się o 1%. Do tej pory w zakładzie wymieniono taśmy na siedmiu przenośnikach, montując na nich taśmy ThermoDrive. Zamontowano też dwie nowe taśmy ThermoDrive.

„Taśmy ThermoDrive zapoczątkowały nową erę w przetwórstwie drobiowym”, powiedział Bülent Ak, dyrektor grupy ds. technicznych w firmie Senpilic. „Nasze straty produktu znacząco się zmniejszyły od czasu, gdy zaczęliśmy stosować taśmy ThermoDrive. Zaobserwowaliśmy znaczące zmniejszenie zużycia wody i skrócenie procesu czyszczenia. Firma Intralox zapewniła nam nie tylko taśmy, ale także świetną pomoc techniczną. Jesteśmy bardzo zadowoleni z decyzji o współpracy z Intralox”.