Marie

System szeregowania ARB redukuje zatory i zmniejsza nakład pracy w firmie Marie


Marie, francuska firma specjalizująca się w produkcji schłodzonych i zamrożonych wyrobów gotowych do spożycia, podjęła decyzję o inwestowaniu w rozwiązania długoterminowe we wszystkich sześciu zakładach. Dwie mroźnie spiralne zastosowane w zakładzie Airvault mają pojemność 7700 kg produktów naraz każda. Tace z gotowymi posiłkami opuszczają mroźnie w losowej kolejności. Aby nadać właściwy kierunek produktom na obu liniach, w zakładzie został wprowadzony mechanizm szyn bocznych. Jednak ponieważ szyny te często się blokowały (2–3 razy dziennie) i powodowały zniszczenia produktów, w zakładzie został wyznaczony specjalny pracownik do prawidłowego układania produktów i minimalizowania zatorów.

Firma Intralox zaleciła zastosowanie rozwiązania Activated Roller Belt™ (ARB™), które pozwala na automatyczne szeregowanie bez wykorzystywania szyn bocznych lub skomplikowanych mechanicznych układów sterowania. Firma Intralox pomogła firmie Marie w zaprojektowaniu nowego układu przenośników oraz wspierała lokalnego producenta maszyn w stworzeniu przenośnika szeregującego wyposażonego w rozwiązanie Intralox.

Firma Marie nie potrzebuje już dodatkowego pracownika do zapobiegania zatorom na spirali odbierającej. Nowy system szeregowania Intralox pozwolił zapomnieć o zatorach produktów oraz ich uszkadzaniu, jak również zwiększył bezpieczeństwo dzięki usunięciu ruchomych elementów w starych szynach bocznych.