JTM Food Group

Firma JTM skróciła czas chłodzenia dzięki optymalizacji przepływu powietrza przeprowadzonej przez firmę Intralox


Potwierdzenie ogólnej poprawy przepływu powietrza: ograniczenie strat powietrza po lewej i prawej stronie oraz zmniejszenie oddalonej od wentylatora strefy bez przepływu powietrza (dolna część obrazu)

Modyfikacje przepływu powietrza wpłynęły pozytywnie na wydajność produkcji, przyczyniły się do znacznego ograniczenia ryzyka naruszenia wszelkich wymogów dotyczących chłodzenia oraz pozwoliły na zwiększenie bezpieczeństwa żywności.

Jeff Wissel, inżynier zakładowy w firmie JTM Food Group

Problem klienta

Firma JTM Food Group, producent dipów, zup i innych dań gotowych do spożycia, szukała sposobu na poprawę wydajności swojej mroźni spiralnej i skrócenie czasu schładzania produktów w saszetkach.

Po ugotowaniu produkty jeżdżą w mroźni przez 75 minut, a następnie są przechowywane przez 24–48 godzin w mroźni skrzyniowej przed zejściem z linii produkcyjnej.

Obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności wymagają, aby temperatura produktu osiągnęła 40°F (4,4°C) w ciągu 10 godzin od ugotowania. Ze względu na możliwą zmianę przepisów i konieczność skrócenia tego czasu firma JTM postanowiła zapewnić ciągłość zgodności z przepisami oraz zmniejszyć zagrożenia związane z bezpieczeństwem żywności.

Modernizacja z firmą Intralox

Firma JTM postanowiła poprawić przepływ powietrza w mroźni i w tym celu nawiązała współpracę z firmą Intralox, prosząc ją o przeprowadzenie optymalizacji.

Z pomocą własnych opatentowanych mierników przepływu powietrza firma Intralox stworzyła model czasu rzeczywistego obrazujący przepływ powietrza przez cały układ spirali. Zebrane dane przetworzono zgodnie z zasadami obliczeniowej dynamiki płynów, aby zbadać, jak modyfikacja układu mogłaby przyczynić się do optymalizacji przepływu powietrza wokół produktów.

Grupa Optimized Services Group firmy Intralox wykorzystała wyniki analizy obliczeniowej dynamiki płynów do zaprojektowania nowych przegród, które znacząco poprawiły prędkość przepływu powietrza wokół produktów. Przegrody zostały zamontowane w ciągu jednego weekendu, dzięki czemu cała operacja miała minimalny wpływ na produkcję w firmie JTM.

Rezultaty

Dzięki nowym przegrodom temperatura na wylocie mroźni spiralnej spadła o 20°F bez zużycia dodatkowej energii. Produkty w mroźni skrzyniowej osiągają teraz wymagane temperatury w krótszym czasie, co pozwala firmie JTM zachować zgodność z potencjalnie bardziej restrykcyjnymi przepisami, zwiększyć bezpieczeństwo żywności i szybciej wypuszczać produkty z chłodni.