Gourmand

System DirectDrive zwiększa wydajność produkcji w zakładzie Gourmand


Już od pierwszego wprowadzenia w 2012 roku, zrozumiałem, że technologia ta rozwiąże wszystkie nasze problemy z aktualnym systemem przenośników opartym na technologii wykorzystującej tarcie. Technologia Intralox odmieniła wszystko!

Oczekiwania klienta 

Zakład Gourmand poszukiwał technologii, która rozwiązałaby problemy związane z wysokim naprężeniem taśmy, stratą czasu i produktów, a także czasochłonnymi cyklami czyszczenia taśmy zamontowanej zaledwie trzy lata wcześniej. Wysoka zawartość masła w cieście była przyczyną tarcia pomiędzy bębnem a brzegami taśmy.  Dodatkowy tarcie zwiększały dekoracje ze śniadaniowych produktów cukierniczych.   Składniki, wpływając na taśmę zmieniały charakterystykę jej naprężenia, co prowadziło do strat produktów. 

W zakładzie Gourmand podjęto czasochłonne próby opanowania sytuacji. Polegały one na dostosowaniu ustawień w trakcie trwania produkcji.   Wprowadzono również pośrednie cykle czyszczenia. Jednak żadne z działań nie pozwoliły zakładowi Gourmand odzyskać pełnej kontroli nad systemem spiralnym.

Modernizacja z firmą Intralox 

4-letnia mroźnia spiralna zakładu Gourmand została wyposażona w taśmę S2700 DirectDrive.  Technologia DirectDrive umożliwia prawidłowe zazębianie taśmy z bębnem bez udziału tarcia. Wcześniejsze działania służące poprawieniu kontroli nad taśmą po modernizacji stały się zbędne.  Nowa taśma nie wymaga dodatkowych cykli czyszczenia w tygodniu produkcyjnym, a co więcej jej naprężenie zostało znacząco zredukowane.  Konieczność odwracania taśmy została praktycznie wyeliminowana.     

„Odkąd zakład został zmodernizowany z zastosowaniem technologii Intralox, żadne straty produktów ani przestoje w produkcji nie miały miejsca”.
— Kierownik zakładu Gourmand w Mouscron w Belgii, Piet Willems

Rezultaty

Rozwiązanie Intralox’s DirectDrive zamontowane na jednej z linii mrożących w zakładzie Gourmand sprawdziło się. Od pory modernizacji żadne straty produktów ani przestoje w produkcji nie zostały odnotowane.  Taśma nie wymaga dodatkowej konserwacji ani nie jest bardzo naprężona.  Technologia DirectDrive znacząco zwiększyła wydajność produkcji w zakładzie poprzez wyeliminowanie dodatkowych cykli czyszczenia w tygodniu produkcyjnym.   

Sukces, jaki odniosło rozwiązanie DirectDrive przekonał kierownictwo zakładu Gourmand do zastosowania go ponownie na nowej linii produkcji rogalików crossaint.  Co więcej, jeszcze przed końcem roku taśmy DirectDrive zastąpią aktualnie używane taśmy konkurencyjnego producenta. 

„Już od pierwszego wprowadzenia zrozumiałem, że technologia ta rozwiąże wszystkie nasze problemy z aktualnym systemem opartym na technologii z tarciem.  Technologia Intralox odmieniła wszystko!”
— Niedawno emerytowany kierownik ds. utrzymania ruchu w zakładzie Gourmand w Mouscron w Belgii, Roland Poelvoorde