Wznoszenie i opadanie

Technologia firmy Intralox przeznaczona do spiral: innowacyjne rozwiązanie w zakresie przenośników wznoszących i opadających

Rozwiązanie firmy Intralox przeznaczone do spiral wznoszących i opadających wykorzystuje opatentowany system napędu DirectDrive, dzięki czemu jest energooszczędne i ma mniej elementów sterowania. Doskonale sprawdza się w zakładach, w których produkty transportowane są w pojemnikach. Jest to innowacyjna alternatywna dla podnośników próżniowych pracujących w mokrej strefie obsługi puszek. Ta oparta na spirali technologia poprawia transport puszek i sterowanie przepływami, równocześnie minimalizując wymagania w zakresie konserwacji i zapotrzebowanie na energię. Pozwala ona na uzyskanie większej akumulacji produktów na mniejszej powierzchni.           

Może pracować w mokrych strefach obsługi puszek: system DirectDrive bezpośrednio napędza brzeg taśmy za pomocą bębna spirali, eliminując występowanie nadmiernych obrotów. W ten sposób napędzanie taśmy odbywa się bez powstawania tarcia między bębnem a brzegiem taśmy. Dzięki temu spirala może pracować nawet w strefach mokrych bez ryzyka poślizgów.

Podwyższona wydajność energetyczna: ponieważ to rozwiązanie przeznaczone dla przenośników wznoszących i opadających nie korzysta z dmuchawy ani z systemu odmgławiania, jego zapotrzebowanie na energie jest niższe o ponad 70%.

Łatwiejsze mycie i konserwacja w porównaniu do systemów próżniowych: rozwiązanie to nie wymaga przewodów powietrznych ani systemu odmgławiania. W ten sposób koszty mycia i konserwacji są niższe, a czas spędzony na nich (i innych powiązanych) czynnościach również ulega skróceniu.

Prostsze sterowanie: system DirectDrive nie korzysta ze złożonych układów sterowania i silników głównych, które zwykle występują w technologiach transportu spiralnego. W trakcie rozruchu opóźnienia nie mają miejsca, nie ma też potrzeby używania wstawek redukujących tarcie.

Większa wydajność przenoszenia: unikalna budowa umożliwia spirali transport większych i cięższych ładunków, przy tym zachowując ich prawidłową orientację i redukując ryzyko wystąpienia awarii.

Prawidłowe ciśnienie powietrza w zakładzie: urządzenia te nie wykorzystują próżni, dzięki czemu system DirectDrive nie wywiera negatywnego wpływu na ciśnienie panujące w zakładzie.