• Automatyzacja obsługi przesyłek

Popandemiczny stan handlu elektronicznego: czy automatyzacja jest odpowiedzią?

Określanie sposobów na sprostanie wyzwaniom w zakresie obsługi przesyłek dzięki automatyzacji sprostowania — rozwiązanie obejmujące realizację zamówień, środkową i ostatnią milę

Wzrost sprzedaży w handlu elektronicznym o 31,8% w ciągu jednego kwartału 2020 roku i wynoszący 44,5% wzrost sprzedaży w tym sektorze w latach 2020–2021, był dla firm obsługujących przesyłki prawdziwym wyzwaniem w sprostaniu wymaganiom rynku. Ryzyko niezrealizowania celów w zakresie wymaganej przepustowości oraz pogorszenia wyników wzrosło w wyniku dodatkowych wyzwań wynikających z:

  • Niedoboru pracowników
  • Tendencji w zakresie kosztów transportu
  • Zwiększonego zapotrzebowania ze strony konsumentów

Choć wzrost sprzedaży nie jest już tak gwałtowny, to utrzymała się presja na procesy realizacji zamówień i dostaw. Podczas pandemii zwiększyły się ilości przesyłek i ta tendencja wzrostowa również się utrzymała. Firmy obsługujące przesyłki i sprzedawcy detaliczni muszą określić, w jaki sposób automatyzacja sortowania może rozwiązać te problemy. Jeśli nie podejmą działań w zakresie sortowania, zaryzykują utratę udziałów w rynku, spadek przychodów i rentowności.

5–10 ×
więcej posortowanych opakowań na roboczogodzinę
o 30%–64%
mniejsza zależność od etatowych pracowników

Firmy obsługujące przesyłki oraz sprzedawcy detaliczni mogą zaufać partnerom w zakresie automatyzacji, którzy przygotują zoptymalizowane rozwiązania zapewniające zarówno wartość finansową, jak i operacyjną. Odpowiednia technologia umożliwi:

  • Maksymalizację przepustowości
  • Poprawę rentowności
  • Rozwiązanie problemów spowodowanych niedoborem pracowników
  • Skuteczną obsługę dużego zróżnicowania opakowań w handlu elektronicznym

Pobierz broszurę, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz sprostać wyzwaniom za pomocą odpowiedniej technologii do automatyzacji sortowania.

Okładka graficzna broszury: „Popandemiczny stan handlu elektronicznego: czy automatyzacja jest odpowiedzią? Określenie sposobów na sprostanie wyzwaniom przez firmy obsługujące przesyłki za pomocą automatyzacji sortowania��”

Automatyzacja sortowania może pomóc w sprostaniu wyzwaniom związanym z obsługą przesyłek. Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób?