• Automatyzacja obsługi przesyłek

Dotrzymywanie kroku branży e-commerce: czy automatyzacja jest odpowiedzią?

Określenie sposobów na sprostanie wyzwaniom przez firmy obsługujące przesyłki za pomocą automatyzacji sortowania

Wzrost sprzedaży w handlu elektronicznym o 31,8% w ciągu jednego kwartału 2020 roku i wynoszący 44,5% wzrost sprzedaży w tym sektorze w latach 2020–2021, był dla firm obsługujących przesyłki prawdziwym wyzwaniem w sprostaniu wymaganiom rynku. Ryzyko związane z brakiem możliwości realizacji celów w zakresie wymaganej przepustowości oraz pogorszenia wyników wzrosło ze względu na:

  • Braki siły roboczej
  • Tendencji w zakresie kosztów transportu
  • Zwiększonego zapotrzebowania ze strony konsumentów

Chociaż wzrost sprzedaży po pandemii zmniejszył się, presja na procesy realizacji i dostawy się nie zmieniła. Przetwórcy paczek i sprzedawcy detaliczni muszą określić, w jaki sposób automatyzacja sortowania może pomóc w stawianiu czoła tym wyzwaniom. Jeśli kwestia sortowania nie zostanie odpowiednio uregulowana, firmy te ryzykują utratę udziału w rynku, przychodów i rentowności.

5–10 ×
więcej posortowanych opakowań na roboczogodzinę
o 30%–64%
mniejsza zależność od etatowych pracowników

Firmy obsługujące przesyłki oraz sprzedawcy detaliczni mogą zaufać partnerom w zakresie automatyzacji, którzy przygotują zoptymalizowane rozwiązania zapewniające zarówno wartość finansową, jak i operacyjną. Odpowiednia technologia umożliwi:

  • Maksymalizację przepustowości
  • Poprawę rentowności
  • Rozwiązanie problemów spowodowanych niedoborem pracowników
  • Skuteczną obsługę dużego zróżnicowania opakowań w handlu elektronicznym

Pobierz broszurę, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz sprostać wyzwaniom za pomocą odpowiedniej technologii do automatyzacji sortowania.

Okładka graficzna broszury: „Dotrzymywanie kroku branży e-commerce: czy automatyzacja jest odpowiedzią? Określenie sposobów na sprostanie wyzwaniom przez firmy obsługujące przesyłki za pomocą automatyzacji sortowania”

Automatyzacja sortowania może pomóc w sprostaniu wyzwaniom związanym z obsługą przesyłek. Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób?