firma Intralox

Nasze wartości w praktyce

Zapewnienie sobie pozycji najlepszego długoterminowego partnera dla naszych klientów osiągamy poprzez konsekwentną pracę w czterech kluczowych obszarach:

Serwis

Każda decyzja podejmowana w firmie Intralox (dotycząca struktury firmy, wyboru systemów telefonicznych, ilości zapasów, wytwarzanych produktów, a nawet wynajmowanych pracowników) jest konfrontowana z nadrzędną zasadą, jaką jest dostarczenie najwyższej jakości usług. Wybraliśmy globalny model bezpośredniego biznesu i strukturę firmy, aby umożliwić klientom niezwłoczny kontakt ze specjalistą — nie tylko w dziedzinie naszych rozwiązań, lecz także obowiązujących w branży trendów, wskaźników i szczegółów dotyczących przepływu produkcji. To daje nam pewność, że dostarczamy każdemu klientowi dokładnie to, czego potrzebuje i kiedy potrzebuje, niezawodnie i konsekwentnie. To właśnie nazywamy najwyższą jakością usług.

Technologia

Technologia i stałe wprowadzanie innowacji są zasadniczą częścią naszej filozofii działalności. Czterdzieści lat temu firma Intralox wprowadziła rewolucyjne rozwiązanie: modułowe taśmy przenośnikowe z tworzyw sztucznych. Dziś ta technologia jest standardem w przemyśle spożywczym, oponiarskim, w produkcji napojów i pojemników oraz wielu innych branż na całym świecie. Przez te lata nasza oferta wzbogaciła się o kolejne technologie, współdziałające i rozwijające się w oparciu o tę początkową ideę. Należą do nich technologia odporna na abrazję (Abrasion Resistant Technology), technologia taśm spiralnych, technologia Activated Roller Belt™ (ARB™) i najnowsza, technologia ThermoDrive®. Nasze nakłady na badania i rozwój skupione są na kluczowych produktach systemowych o dużej wartości, które stawiają czoło określonym (kosztownym) wyzwaniom związanym z produkcją

Odpowiedzialność

Pisemna gwarancja zwrotu pieniędzy oferowana przez firmę Intralox jest dla klientów najbardziej oczywistym dowodem odpowiedzialności. Począwszy od naszej standardowej gwarancji funkcjonowania taśmy poprzez wiele indywidualnie ustalanych gwarancji oszczędności, zwrotu pieniędzy, indywidualnych gwarancji czasu pracy taśm, aż po gwarancje wysyłek przyspieszonych, dajemy klientowi pewność, że postępujemy zgodnie z tym, co mówimy.  A jeśli coś popsujemy, naprawimy to.  Cała nasza kultura opiera się na odpowiedzialności. Zasady własności i samozarządzanie są kluczowymi elementami dla struktury firmy: każdy jest odpowiedzialny za swoje zachowanie i wydajność…oraz za dobro klienta.

Rezultaty

Do naszych celów należą poprawa wyników działań i zwiększenie zysków klientów. Wierzymy, że nasza technologia i usługi muszą wpłynąć na długofalowe zwiększenie zysków użytkowników końcowych. W przeciwnym wypadku nie zasługujemy na tę działalność. Dlatego w znacznym stopniu koncentrujemy się na wynikach klienta — obliczając oszczędności, poprawę wydajności, zwiększenie efektywności, lub obserwujemy wpływ na inne kluczowe wskaźniki wydajności klienta. I czujemy się odpowiedzialni za zapewnienie namacalnych, długotrwałych rezultatów.