Zamrażanie przy użyciu spirali

Korzyści płynące z redukcji naprężenia

DDS Spiral Freezing Meat Patties

Technologia taśm spiralnych Intralox – Spiralox® – zapewnia znaczne korzyści w mroźniach:

  • Żywotność taśmy jest znacznie dłuższa niż w przypadku taśm metalowych
  • Czas przestojów dla konserwacji skrócony nawet do 75%
  • Obniżone koszty energii i naprężenie taśmy wynikające z wagi niższej o 50% w stosunku do taśmy metalowej
  • Redukcja strat produktów o połowę, ponieważ materiał taśmy jest odporny na przywieranie produktów
  • Całkowita eliminacja smarowania i zanieczyszczenia produktu w wyniku eliminacji szczątków metalu
  • Szybkie i łatwe czyszczenie

Rozwiązania Intralox w zakresie zamrażania mogą być stosowane w nowych lub istniejących już systemach spiralnych. W przypadku rozwiązań optymalizujących Spiralox Zespół ds. spiral bierze na siebie 100% odpowiedzialność za cały projekt modernizacji spirali, redukując ryzyko i gwarantując powodzenie wdrożenia. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy projekcie Waszych nowych zastosowań z wykorzystaniem spirali lub usprawnieniu już istniejącego, skontaktuj się z Intralox.

„Firma Intralox zajęła się całym projektem modernizacji. Eksperci ds. spiral wykonali modernizację tylko w trzy dni, stając się jedynym punktem kontaktowym przed, w trakcie i po zakończeniu projektu.

Taśma Spiralox działa od stycznia 2008 r., a jej naprawa jest znacznie prostsza niż w przypadku [wcześniejszej] taśmy metalowej. Zaplanowaliśmy modernizację dwóch dodatkowych mroźni spiralnych w moim zakładzie przy użyciu plastikowych taśm modułowych firmy Intralox.”

Peter Grimwood, kierownik ds. konserwacji, duży angielski producent drobiu  


„Instalacja plastikowej taśmy modułowej w naszym spiralnym systemie zamrażalnym zapewniła nam wiele korzyści w porównaniu ze spiralami taśm metalowych. Dzięki niskiej wadze taśmy [spiralnej] łatwość konserwacji i obsługa są niezrównane. Eliminacja spawania i szlifowania redukuje czas i robociznę, jakie są wymagane podczas kontroli prewencyjnych i prac konserwacyjnych. Ponieważ system działa ze znacznie mniejszym naprężeniem, również czas przestojów uległ znacznemu skróceniu. Firma Intralox była obecna na terenie zakładu, aby nadzorować instalację, a także zapewniła doskonałą obsługę posprzedażną.”

Rainier Krause, inżynier projektowy, Chubby Chick South Africa